Αγχιάλου 23 & Αμισού - Νέα Σμύρνη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ / ΔΥΣΛΕΞΙΑ & ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες / Δυσλεξία αναφέρεται σε ανομοιογενείς δυσκολίες που είναι δυνατόν να επιρρεάσουν την ανάγνωση , τη γραφή, την ορθογραφία, τα μαθηματικά,τη κρίση και γενικότερα την ικανότητα του παιδιού για μάθηση.
Αν και οι δυσκολίες στο μαθησιακό τομέα είναι ποικίλες δεν έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες δυσκολίες ούτε είναι απαραίτητο ένα παιδί να εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά συμπτώματα.
Μερικά από τα γνωρίσματα που παρουσιάζουν τα παιδιά με μαθησιακή δυσκολία/δυσλεξία κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι να διαβάζουν αργά ή συλλαβιστά, να δυσκολεύονται να διακρίνουν γράμματα που μοιάζουν οπτικά π.χ : b/d , m/n , L/t , u/n . Να μην κατανοούν πλήρως το αναγνωσμένο κείμενο, να κάνουν ορθογραφικά λάθη σε λέξεις που έχουν διδαχθεί συστηματικά κ.τ.λ.

Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής και παρορμητικότητα.Αυτή εκφράζεται με το να ενεργούν χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες των πράξεων τους ή να περιμένουν τη σειρά τους σε ομαδικές δραστηριότητες.
Συχνά κατά τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας τα παιδιά με δυσλεξία ή κάποια άλλη μαθησιακή δυσκολία, ενδέχεται να εμφανίσουν την αδυναμία που παρουσιάζουν στη μητρική τους γλώσσα. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάσουν δυσκολίες στη ξένη γλώσσα όλοι οι μαθητές που έχουν δυσκολίες στη μητρική τους γλώσσα.