Αγχιάλου 23 & Αμισού - Νέα Σμύρνη

10 ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

1.Ενημερωμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
2.Διαρκής Άμιλλα σε Υποστηρικτικό Περιβάλλον
3.Ανάπτυξη της Πολυγνωσίας και της Αυτονομίας- ο μαθητής σε ρόλο δασκάλου.
4.Εξωτερίκευση της Δημιουργικής Φαντασίας
5.Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων-Προετοιμασία για Ενεργό Ενήλικη Ζωή
6.Ανάπτυξη Ανώτερων Γνωστικών Δεξιοτήτων
7.Πειθαρχία
8.Συμμετοχή σε Ομαδικές Εργασίες, Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
9.Διδασκαλία από Ομάδα Εκπαιδευτικών
10.Εκπαιδευτικοί Ενήμεροι για Εξελίξεις- Συμμετοχή τους σε Σεμινάρια


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εκτός από το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποδεδειχθεί για το παιδί το να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με ακατάλληλους δασκάλους, υπάρχει και κάτι άλλο που θα πρέπει ο καθένας μας να συνειδητοποιήσει: Εάν πραγματικά επιθυμούμε να υπάρξει ελπίδα για ανάκαμψη της χώρας, θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να στηρίξουμε τους ανθρώπους που νόμιμα και επώνυμα ασκούν το επάγγελμά τους, κρίνονται καθημερινά από τον κόσμο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και μέσω των φόρων και εισφορών (και όχι μόνο) που αποδίδουν συνδράμουν πραγματικά την οικονομία της χώρας.Επομένως το όφελος που θα προκύψει από τη στήριξη αυτών των ανθρώπων δεν θα είναι μόνο ατομικό αλλά και κοινωνικό.