Αγχιάλου 23 & Αμισού - Νέα Σμύρνη

ΓΛΩΣΣΕΣ

Στα κέντρα μας διδάσκονται ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ όλων των επιπέδων για νήπια, παιδιά, εφήβους, ενήλικες.

Είμαστε επίσημοι συνεργάτες του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council)* του IFA (Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών) και του Goethe Institut και προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις εξετάσεις και τα πτυχία/επίπεδα των αντίστοιχων φορέων, όπως τα επιβάλλει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Common European Framework of Reference for languages).

* Ολα τα πτυχία, από επίπεδο Α1 (βασική γνώση) έως C2 (άριστη γνώση) είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας και δίνουν επάρκεια προσόντων διδασκαλίας (C2:Proficiency).